Koningklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond Landelijke Vereniging ter Bevordering van de Kennis van Archeologie, Architectuur- en Bouwgeschiedenis, Cultuurlandschap en Monumenten

Bulletin KNOB

Het Bulletin KNOB is sinds 1899 het tijdschrift van de KNOB en wordt sinds 2008 mede mogelijk gemaakt door de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Onderstaand vindt u de meest recente jaargangen van het Bulletin. Meer jaargangen worden beschikbaar gemaakt via het online archief van de KNOB.

Het Bulletin KNOB verschijnt vier maal per jaar. Het Bulletin is hét tijdschrift om artikelen te publiceren die op wetenschappelijk niveau de kennis op het terrein van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten vergroten en verdiepen. De onafhankelijke redactie is verantwoordelijk voor het handhaven van dat wetenschappelijke niveau.

Het Bulletin KNOB heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een belangrijke kennisbron op het terrein van het culturele erfgoed en wordt als zodanig in binnen- en buitenland erkend. Het wetenschappelijke tijdschrift is peer-reviewed.

Jaargangen

Kies een jaargang: